Home » Tombola Primaverii 2024

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“TOMBOLA PRIMAVERII

desfășurată în perioada 15 FEBRUARIE – 15 APRILIE 2024

Organizatorul campaniei 

Campania TOMBOLA PRIMAVERII” (denumită în cele ce urmează “Campania”) este organizată de SC AGRONORD INVESTIMPEX SRL cu sediul  social în Romania, Sat Ion creanga, Com. Ion Creanga, jud. Neamt, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J27/1293/2017, având CUI RO 38617810, reprezentata de Ursache Marian, cetatean  roman, în calitate de Administrator denumită în continuare “Organizator”, în conformitate cu prevederile din prezentul regulament de campanie denumit în continuare “Regulament”. 

 

  1. Scopul campaniei

Campania este destinata promovarii vânzării utilaje agricole. 

 

  1. Beneficiile campaniei

3.1Organizatorul ofera, împreuna cu tbi bank, prin tragere la sorți , 3 premii: locul 1: Motocultor Aileron pe benzina, locul 2  Motosapa Aileron pe benzina, locul 3 Plug agricol Demarol (in termen de 30 de zile de la extragerea castigatorului )

3.2 Valoarea totala a premiului este de 6450 lei.  

 

  1. Durata şi locul de desfăşurare al campaniei

 Campania se desfăşoară in perioada 15 februarie – 15 aprilie 2024 la punctul de lucru Agronord Investimpex SRL din strada Ogoarelor nr 1, loc Roman, Jud Neamt

 

  1. Condiţii de participare 

5.1. Participanţi 

La această campanie pot participa persoane fizice (denumite în continuare „Participanti”) care achizitioneaza un produs/utilaj agrocol de la SC AGRONORD INVESTIMPEX SRL printr-un credit de achizitie bunuri de la TBI BANK. 

5.2. La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului precum si afinii si rudele de gradul 1 ai acestora. 

 

6.Mecanismul campaniei 

6.1. Toţi clientii care achizitioneaza un produs dela AGRONORD INVESTIMPEX SRL  printr-un credit de achizitie bunuri de la TBI BANK intra automat in baza de date interna cu listele clientilor care indeplinesc conditiile de participare la Campanie. 

6.2 Tragerea la sorti se va efectua in data de 30 APRILIE 2024 de catre o comisie formata din 3 membri, reprezentanti ai organizatorului. Organizatorul isi rezerva toate drepturile in ceea ce priveste modul de organizare si functionare a comisiei. In urma tragerii la sorti se va incheia un proces verbal de validare a extragerii. 

6.3. Organizatorul organizeaza o singura tragere la sorti, in cadrul careia se va efectua 2 extrageri, 1 pentru desemnarea castigatorului campaniei si 1 pentru desemnarea unui castigator de rezerva, la care Organizatorul va apela, in situatia in care potentialul castigator nu va putea fi validat. 

6.4. In data tragerii la sorti, castigatorul va fi contactat telefonic de catre un reprezentant al Organizatorului pentru a-l informa ca a  fost desemnat castigator . In cadrul apelului telefonic castigatoriul isi va da acceptul pentru primirea premiului, si confirma datele de identificare. In situatia in care la momentul validarii telefonice castigatoriul declara ca nu accepta premiul sau nu poate fi contactat, va fi apelata persoana de rezerva . 

6.5. Câştigătorul va intra in posesia premiului pe baza semnării unui proces verbal de predare-primire. Participanţii răspund pentru corectitudinea informaţiilor transmise, conform legii, Organizatorul având doar obligaţia să verifice identitatea câştigătorului. 

6.6. Castigatorul are termen de ridicare a premiului de 7 zile calendaristice de la data validarii si acceptarii premiului. 

6.8. Numele castigatorului validat si premiul castigator vor fi afisate de catre organizator pe site-ul www.AGRONORD.ro 

 

  1. Taxe şi impozite

Impozitele şi alte obligaţii fiscale aferente premiului oferite în cadrul Campaniei, datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizată cu modificările ulterioare în vigoare la data emiterii prezentului Regulament, va fi calculat şi suportat de către Organizator. 

 

8.Modificarea sau întreruperea campaniei 

8.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, noul Regulament urmând să fie transmis participanţilor prin e-mail. 

 

8.2 Campania poate înceta sau poate fi suspendată în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit în condițiile legii.  

În contextul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: calamități naturale, războaie, incendii, inundații, greve, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc. De asemenea, prin caz fortuit se înțelege un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. 

 

  1. Litigii şi legea aplicabilă

9.1. Eventualele litigii, având ca părţi pe Organizatorul Campaniei şi un beneficiar al Campaniei, se vor soluţiona pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi soluţionate de instanţele competente. 

9.2.  Legea aplicabilă este legea română. 

 

  1. Protecţia datelor personale

10.1 Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie cu respectarea prevederilor Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 

 10.2 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Datele participantilor la tombola nu vor fi transferate in afara Spatiului Economic European. 

10.3 Prin comunicarea datelor personale participantii prezentei tombole declara ca au luat la cunostinta si inteleg ca datele lor cu character personal vor fi prelucrate de Organizator in calitate de operator de date datele vor fi prelucrate in temeiul relatiei contractual care este stabilita prin acceptarea  de catre participantii la tombola a prezentului regulament in scopul desfasurarii tombolei, validarii, atribuirii premiului precum si a anuntarii publice a participantului castigator. 

10.4 Datele vor fi pastrate de organizator pe perioada tombolei, precum si ulterior si pe perioada necesara conform prevederilor legale in vigoare in materie fiscala si in material arhivarii. 

10.5 In contextual prelucrarii datelor, participantii la tombola pot solicita accesul la aceste date, rectificarea, stergerea acestora cat si dreptul de a se opune prelucrarii. 

10.6 In masura in care participantu la tombola consimte la primirea de comunicari comerciale, respectivele comunicari se vor face in temeiul consimtamantului oferit care poate fi retras oricand de catre participant. Comunicarile comerciale nu vor mai fi expediate catre participant din partea SC AGRONORD INVESTIMPEX SRL 

 

  1. Alte dispoziţii

Prin participarea la prezenta campanie, participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui Regulament. 

 

Coș de cumpărături
Scroll to Top